Juridisk meddelelse

Når du bruger dette websted, kan du blive bedt om at give personlige oplysninger og data. Det er frivilligt at svare på disse spørgsmål, og du er ikke forpligtet til at gøre det. Alle de afgivne oplysninger vil blive opbevaret, behandlet og om nødvendigt videregivet til Silent Gliss-selskabet eller autoriserede forhandlere udelukkende med henblik på din individuelle støtte, fremsendelse af produktinformationer eller afgivelse af servicetilbud. Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til at bruge din e-mailadresse. Silent Gliss forsikrer dig om, at dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesbestemmelser.

 

Google Analytics

Dette websted bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste, der leveres af Googe Inc. ("Google"). Google Analytics bruger "cookies", som er tekstfiler, der placeres på din computer, til at hjælpe hjemmesiden med at analysere, hvordan brugerne bruger hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse), vil blive overført til og gemt af Google på servere i USA. Google vil bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktivitet for webstedsoperatører og levere andre tjenester vedrørende webstedsaktivitet og internetbrug. Google kan også overføre disse oplysninger til tredjeparter, hvis det er påkrævet ved lov, eller hvis sådanne tredjeparter behandler oplysningerne på Googles vegne. Google vil ikke sammenkæde din IP-adresse med andre data, som Google ligger inde med. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke vil kunne bruge alle funktionerne på dette websted fuldt ud. Ved at bruge dette websted giver du dit samtykke til, at Google behandler oplysninger om dig på den måde og til de formål, der er beskrevet ovenfor.

 

Ejendomsrettigheder og varemærker

Alle rettigheder forbeholdes. Alt indhold på dette websted, navnlig tekster, billeder, grafik, lyd, animationer og videoer samt deres placering på disse websteder er beskyttet af ophavsret og andre beskyttelseslove. Desuden er varemærker på vores websted beskyttet af varemærkeloven, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Dette gælder især for Silent Gliss varemærker, firmalogoer eller logoer for produktlinjer. Der gives ingen licens til at bruge Silent Gliss' eller tredjemands intellektuelle ejendomsret gennem dette websted. Indholdet af dette websted må ikke kopieres, distribueres, ændres eller stilles til rådighed for tredjemand til kommercielle formål.

 

Links

Vores hjemmeside indeholder links til eksterne hjemmesider fra tredjeparter, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for disse eksterne indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev kontrolleret for mulige lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen. Ulovligt indhold var ikke genkendeligt på tidspunktet for linkningen. En permanent kontrol af indholdet af de linkede sider er dog ikke rimelig, hvis der ikke er konkrete tegn på en retsstridig handling. Hvis vi får kendskab til lovovertrædelser, vil vi straks fjerne sådanne links.

 

Indhold

Denne hjemmeside er udarbejdet med den størst mulige omhu. Alligevel kan Silent Gliss ikke garantere for rigtigheden og nøjagtigheden af de oplysninger, der er indeholdt heri. Silent Gliss udelukker ethvert erstatningsansvar for skader, der direkte eller indirekte skyldes brugen af denne hjemmeside; dette berører ikke ansvar for personskade og ansvar for forsæt og grov uagtsomhed fra Silent Gliss, dets repræsentanter og stedfortrædere.

Farverne kan af tekniske årsager forekomme ændret på din skærm eller på en udskrift, som du selv har foretaget, af tekniske årsager. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i de beskrevne modeller og det beskrevne udstyr. Silent Gliss vil gerne informere dig om eventuelle ændringer af det produkt, du har anmodet om.

 

Tryk

Silent Gliss Nordic AB, Filial Danmark
Postboks 9008
SE 200 39 Malmø Sverige
Adresse: Travbanegatan 9
T +46 40 55 52 50
infotest@silentgliss.dk